Warto wiedzieć:

Kupując samochód

  1. Zgodnie z art. 31 Ustawy z 22.05.2008 możesz korzystać z umowy OC zbywcy do końca okresu ubezpieczenia, na który umowa została zawarta.
  2. Jeżeli nie chcesz korzystać z polisy OC zbywcy, musisz wypowiedzieć umowę pisemnie w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
  3. Umowę kupna-sprzedaży musisz zarejestrować w Urzędzie Skarbowym w ciągu 14 dni od daty zakupu pojazdu.
  4. Zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji musisz w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Sprzedając samochód

  1. Zbywca ma obowiązek przekazać dokument ubezpieczeniowy potwierdzający zawarcie umowy OC.
  2. Zbywca ma obowiązek powiadomienia firmy ubezpieczeniowej o fakcie zbycia pojazdu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
  3. Jeżeli nabywca wypowie umowę ubezpieczenia OC do 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży, można wystąpić do firmy ubezpieczeniowej o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Zmiana Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Zmieniając Towarzystwo Ubezpieczeniowe, dotychczasowy ubezpieczyciel powinien otrzymać pisemne wypowiedzenie nie póĽniej niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta. Zmieniając Zakład Ubezpieczeń nie tracisz zniżek nabytych za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

OC a Unia Europejska

Z dniem 1.05.2004 roku, czyli od dnia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia OC został rozszerzony na terytorium obowiązkowego ubezpieczenia OC został rozszerzony na terytorium wszystkich państw będących Sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, tj: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Owcze.

Ważne linki:

Poznaj składke: